WIELOFUNKCYJNY MODUŁ POMIAROWY

 

Moduł pomiarowy jest sprzętowym rozwinięciem szafki badaniowej, dlatego wszystkie funkcje również pomiarowe są takie same jak w szafce badaniowej (z wyświetlaczem).
Pomiarów dokonuje się przez sprzęgacz rozdzielający część stacyjną od części liniowej.
Za pomocą modułu pomiarowego możliwy jest stały monitoring linii abonenckich lub okresowy cykl pomiarowy np. w godzinach najmniejszego ruchu. Jest także narzędziem które pozwoli na wykonanie pomiarów, rozmowę z monterem lub z abonentem na liniach abonenckich w odległych koncentratorach wyniesionych.

Moduł pomiarowy został wyposażony

FUNKCJE POMIAROWE

Pomiar stanu izolacji

Wykonywany jest pomiar wartości rezystancji między żyłami a b oraz każdą z tych żył i ziemią
Napięcie pomiaru jest ustawiane i może wynosić od 10V do 250V

Pomiar Pętli

obejmuje wartość oporności pętli, prądu płynącego w pętli oraz napięcia panującego na zaciskach linii

Pomiar obcego napięcia

Obejmuje pomiar napięcia stałego, prądu stałego napięcia zmiennego prądu zmiennego i częstotliwości z obciążeniem rezystancyjnym 1MW lub 8.2kW lub pojemnościowym 1uF.

Pomiar parametrów układu dzwonienia

Obejmuje pomiar prądu dzwonienia, napięcia odkładanego na zaciskach linii, kąt przesunięcia fazowego i moduł impedancji. Generator napięcia dzwonienia wytwarza napięcie 30 do 90V regulowane skokowo o częstotliwości regulowanej od 15Hz do 99Hz, regulacja rytmu dzwonienia. Napięcie dzwonienia występuje na tle napięcia stałego linii

Pomiar parametrów RLC

Obejmuje pomiar pojemności lub indukcyjności, rezystancji, modułu impedancji, kąta przesunięcia fazowego, napięcia i prądu pomiaru.

Pomiar parametrów wybierczych

mierzone są: czas przerwy (tp), czas zwarcia (tz), czas między seriami (tm), częstotliwość (f),stosunek tp/tz, Wyświetla wybrane cyfry oraz kolejne impulsy serii z możliwością przeglądania wszystkich parametrów dla wybranego impulsu serii. Pomiar impulsu flash wykonywany jest w trybie pomiaru wybierania dekadowego

mierzone są: czas trwania sygnału (td), czas między sygnałami (ti), częstotliwość grupy niższej i grupy wyższej oraz ich procentowe odchyłki od normy, poziomy obu grup częstotliwości, wybrane cyfry

ODWRÓCENIE PĘTLI

Zamienia biegunowość linii niezależnie od wykonywanej funkcji.

ZASILANIE

napięciem stałym o wartości 30V - 70V ( napięcie zasilania centrali ). Napięcie zasilające jest galwanicznie odseperowane od układów elektronicznych modułu

 

 

Parametry techniczne

Typ Pomiaru

zakres

błąd

Uwagi

Pomiar napięć stałych

0 ÷ 400V

rozdzielczość od 8mV - 200mV

2,5%

8 zakresów zmienianych automatycznie

Pomiar napięć zmiennych

0 ÷ 400VRMS

rozdzielczość od 8mV - 200mV

5%

8 zakresów zmienianych automatycznie

tru RMS

Pomiar prądu stałego

0,1uA ÷ 50mA

1%

4zakresy zmieniane automatycznie

Pomiar prądu zmiennego

0,1mA ÷ 50mA

5%

8 zakresów zmieniane automatycznie

Pomiar obcych napięć i prądów

częstotliwość

zakresy jak wyżej

do 1000 Hz

1%

obciążenie = 8.28kW

napięcie dzwonienia

częstotliwość dzwonienia

rytm dzwonienia

8V ÷ 80V dla 25Hz

9V ÷ 90V dla 50Hz

15Hz 100Hz

1sek/0sek, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4

5%

5%

0.25%

0.1sek

ustawiane

ustawiana co 1Hz

1/0 - dzwonienie ciągłe

Napięcie pomiarowe zmienne

częstotliwość

10V

25Hz, 50Hz, 75Hz 100Hz

5%

0.25%

zmieniana automatycznie stosownie do pomiaru

Napięcie pomiarowe stałe

10V ÷ 120V

3%

przez indukcyjność 15H,1kW

Pomiar rezystancji izolacji

0 W ÷ 10M W

10M W ÷ 200 MW

2%

5%

Napięcie pomiarowe od 10V do 120V-

Pomiar parametrów wybierania dekadowego

 • - czasy zwarcia i przerwy

  - częstotliwość- impulsowania

 • 1ms÷100ms

  5Hz ÷ 100Hz

  ± 2ms

  ± 0,01 Hz

  wyświetlane po skończonej serii impulsów dla każdego impulsu

  pomiar czasu impulsu flash

  100ms÷2s

  ± 2ms

  impuls krótszy od 100ms jest mierzony jako czas przerwy w funkcji wybierania impulsowego

  Pomiar parametrów wybierania tonowego

 • - częstotliwości składowe

  - poziomy sygnałów

 • obu grup

  -28dBm÷ 2dBm

  ±1Hz

  5%

  wyniki wyświetlane na jednym ekranie dla obu grup częstotliwości składowych

  impedancja wejściowa

  600W

  3%

   

  Pomiar RLC

  C

  L

  R

  10nF ÷10uF

  100mH÷100H

  100W÷1MW

  10%

  10%

  10%

  dla prądu pomiaru większego od 10uA

  dla kąta przesunięcia większego od ±10o

  Pomiar kąta przesunięcia fazowego

  0 do ±90o

  ±2o

  dla C lub L bez udziału w obwodzie R

  złącze szeregowe RS

  115200 lub 9600bps

   

  seperacja galwaniczna

  Nadawanie przebiegów sinusoidalnych

  0 ÷ 28kHz

  0,25%

  Częstotliwość regulowana z skokiem co 0.5Hz

  impedancja wyjściowa

  600W

  3%

   

  Nadawanie sygnału teletax

 • - Częstotliwość-

  - czas (przerwy, trwania sygnału)

 • 16kHz lub 12kHz

  0,01 ÷ 5 s

  0,25%

  1%

  Regulowany

   

  Jeżeli powyższe informacje okażą się niewystarczające lub niejasne prosimy o kontakt telefoniczny lub przez pocztę elektroniczną.

  Powrót

  Kontakt