TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA BADANIOWA

 

Szafka przeznaczona jest do pomiarów linii abonenckich wykonywanych na krosie centrali za pomocą raka pomiarowego rozdzielającego część stacyjną od części liniowej.

Konstruktorzy szafki położyli szczególny nacisk na maksymalnie łatwą obsługę tak aby używanie szafki nie musiało odbywać się z instrukcją w ręku.

Dlatego wyniki wszystkich pomiarów w poszczególnych opcjach pomiarowych zostały umieszczone na jednym ekranie a wyniki ważniejsze umieszczone w pierwszym planie i wytłuszczone co znakomicie zwiększyło przejrzystość.

Funkcje rozmówne są wspomagane schematami blokowymi pojawiającymi się na wyświetlaczu.

Ważnym parametrem jakim charakteryzuje się przyrząd są jego niewielkie wymiary

SZAFKA wyposażona została w:

FUNKCJE POMIAROWE:

 • Pomiar stanu izolacji
 • Wykonywany jest pomiar wartości rezystancji między żyłami a b oraz każdą z tych żył i ziemią

  Napięcie pomiaru jest ustawiane i może wynosić od 10V do 250V
  Napiecie 250V jest opcjonalne

  Pomiar Pętli – obejmuje wartość oporności pętli, prądu płynącego w pętli oraz napięcia panującego na zaciskach linii

 • Pomiar obcego napięcia

  Obejmuje pomiar napięcia stałego, prądu stałego napięcia zmiennego prądu zmiennego i częstotliwości przy impedancji wewn. przyrządu 1MW, z obciążeniem 8.2kW lub obciążeniem pojemnościowym 1uF.

 • Pomiar parametrów układu dzwonienia
 • Obejmuje pomiar prądu dzwonienia, napięcia odkładanego na zaciskach linii, kąt przesunięcia fazowego i moduł impedancji. Generator napięcia dzwonienia wytwarza napięcie 30 do 90V regulowane skokowo o częstotliwości regulowanej od 15Hz do 99Hz, regulacja rytmu dzwonienia. Napięcie dzwonienia występuje na tle napięcia stałego linii

 • Pomiar parametrów RLC
 • Obejmuje pomiar pojemności, indukcyjności i rezystancji, połączonych szeregowo, modułu impedancji, kąta przesunięcia fazowego, napięcia i prądu pomiaru.

 • Pomiar parametrów wybierczych
 • mierzone są: czas przerwy (tp), czas zwarcia (tz), czas między seriami (tm), częstotliwość (f),stosunek tp/tz, Wyświetla wybrane cyfry oraz kolejne impulsy serii z możliwością przeglądania wszystkich parametrów dla wybranego impulsu serii.

  Pomiar impulsu flash wykonywany jest w trybie pomiaru wybierania dekadowego

  mierzone są: czas trwania sygnału (td), czas między sygnałami (ti), częstotliwość grupy niższej i grupy wyższej oraz ich procentowe odchyłki od normy, poziomy obu grup częstotliwości, wybrane cyfry

 • POMIAR IMPEDANCJI
 • służy do określenia stopnia dopasowania odbiornika w czasie "rozmowy" ( 600W). Wyniki pomiaru przedstawione są w postaci wykresu impedancji Z w funkcji częstotliwości f w paśmie 250Hz do 3,5kHz.

 • POMIAR SKUTECZNOŚCI UKŁADU AKUSTYCZNEGO
 • dokonywany jest metodą subiektywną za pomocą wychylenia linijkI analogowej ukazującej się na wyświetlaczu

 • GENERATOR POMIAROWY Sinusoidalny
 • Częstotliwości od 0-28kHz ustawiane płynnie co 0.5Hz.

 • ODWRÓCENIE PĘTLI
 • Zamienia biegunowość linii.

 • ZASILANIE
 • napięciem stałym o wartości 30V - 70V ( napięcie zasilania centrali ). Napięcie zasilające jest galwanicznie seperowane od układów elektronicznych szafki.
  + zasilania uziemiony.

 • OBUDOWA
 • metalowa lakierowana proszkowo

 • Wymiary
 • (szer x wys x głęb) 390 x 230 x 90 mm

  Parametry techniczne

  Typ Pomiaru

  zakres

  błąd

  Uwagi

  Pomiar napięć stałych

  0 ÷ 400V

  rozdzielczość od 8mV - 200mV

  2,5%

  8 zakresów zmienianych automatycznie

  Pomiar napięć zmiennych

  0 ÷ 400VRMS

  rozdzielczość od 8mV - 200mV

  5%

  8 zakresów zmienianych automatycznie

  tru RMS

  Pomiar prądu stałego

  0,1uA ÷ 50mA

  1%

  4zakresy zmieniane automatycznie

  Pomiar prądu zmiennego

  0,1mA ÷ 50mA

  5%

  8 zakresów zmieniane automatycznie

  Pomiar obcych napięć i prądów

  częstotliwość

  zakresy jak wyżej

  do 1000 Hz

  1%

  obciążenie = 8.28kW

  napięcie dzwonienia

  częstotliwość dzwonienia

  rytm dzwonienia

  8V ÷ 80V dla 25Hz

  9V ÷ 90V dla 50Hz

  15Hz 100Hz

  1sek/0sek, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4

  5%

  5%

  0.25%

  0.1sek

  ustawiane

  ustawiana co 1Hz

  1/0 - dzwonienie ciągłe

  Napięcie pomiarowe zmienne

  częstotliwość

  10V

  25Hz, 50Hz, 75Hz 100Hz

  5%

  0.25%

  zmieniana automatycznie stosownie do pomiaru

  Napięcie pomiarowe stałe

  10V ÷ 120V

  250V

  3%

  3%

  przez indukcyjność 15H,1kW
  Rezystor 180kW

  Pomiar rezystancji izolacji

  0 W ÷ 10M W

  10M W ÷ 100 MW

  100M W ÷ 500 MW

  1M W ÷ 2GW

  1%

  2%

  5%

  5%

  Przy napięciu >=48V  Przy napięciu 250V
  Funkcja wystepuje opcjonalnie

  Pomiar Impedancji Z[W]
  przy odłożonej sł.

  0 W ÷ 1k W
  1 ÷ 10k W
  0 W ÷ 1k W

  3%
  6%
  10%

  250Hz-8kHz

  8kHz-28kHz

  Pomiar parametrów wybierania dekadowego

 • - czasy zwarcia i przerwy

  - częstotliwość- impulsowania

 • 1ms÷100ms

  5Hz ÷ 100Hz

  ± 2ms

  ± 0,01 Hz

  wyświetlane po skończonej serii impulsów dla każdego impulsu

  pomiar czasu impulsu flash

  100ms÷2s

  ± 2ms

  impuls krótszy od 100ms jest mierzony jako czas przerwy w funkcji wybierania impulsowego

  Pomiar parametrów wybierania tonowego

 • - częstotliwości składowe

  - poziomy sygnałów

 • obu grup

  -28dBm÷ 2dBm

  ±1Hz

  5%

  wyniki wyświetlane na jednym ekranie dla obu grup częstotliwości składowych

  impedancja wejściowa

  600W

  3%

   

  Pomiar RLC

  C

  L

  R

  10nF ÷10uF

  100mH÷100H

  100W÷1MW

  10%

  10%

  10%

  dla prądu pomiaru większego od 10uA

  dla kąta przesunięcia większego od ±10o

  Pomiar kąta przesunięcia fazowego

  0 do ±90o

  ±2o

  dla C lub L bez udziału w obwodzie R

  złącze szeregowe RS

  115200 lub 9600bps

   

  seperacja galwaniczna

  Nadawanie przebiegów sinusoidalnych

  0 ÷ 28kHz

  0,25%

  Częstotliwość regulowana z skokiem co 0.5Hz

  impedancja wyjściowa

  600W

  3%

   

  Nadawanie sygnału teletax

 • - Częstotliwość-

  - czas (przerwy, trwania sygnału)

 • 16kHz lub 12kHz

  0,01 ÷ 5 s

  0,25%

  1%

  Regulowany

   

  Jeżeli powyższe informacje okażą się niewystarczające lub niejasne prosimy o kontakt telefoniczny lub przez pocztę elektroniczną.

  Powrót

  Kontakt