Pracownia językowa

Funkcje łączeniowe

 • Nauczyciel -> wszystkie stanowiska uczniowskie(stanowiska 1-24)
 • Nauczyciel -> grupa 1 (stanowiska 1-12)
 • Nauczyciel -> grupa 2 (stanowiska 13-24)
 • Rozmowa nauczyciel <-> dowolne stanowisko ucznia (1-24)
 • Połączenie w pary konwersacyjne
 • Połączenie dowolnego stanowiska -> wszystkich pozostałych stanowisk
 • Połączenie dowolnego stanowiska -> do grupy 1
 • Połączenie dowolnego stanowiska -> do grupy 2
 • Połączenie wybranego medium -> do wszystkich stanowisk
 • Połączenie wybranego medium -> do grupy 1
 • Połączenie wybranego medium -> do grupy 2
 • Połączenie dowolnej wypowiedzi lub konwersacji do wybranego medium nagrywającego
 • Wszystkie funkcje wybierane za pomocą:
 • czytelnej klawiatury dołączonej do modułu głównego
 • pilota zdalnego sterowania

 • Wyposażenie pracowni

 • Moduł główny
 • Klawiatura
 • Pilot zdalnego sterowania
 • Moduł podłączenia mediów
 • Moduły uczniowskie (24 szt.)
 • Moduł nauczycielski (1 szt.)
 • Dowolne słuchawki komputerowe z mikrofonem (25 szt.)
 • Kable połączeniowe
 • Gniazdo do podłączenia magnetofonu (szt. 2)jako źródło dźwięku
 • Gniazdo do podłączenia CD jako źródło dźwięku
 • Gniazdo do podłączenia video/TV jako źródło dźwięku
 • Gniazdo do podłączenia PC (komputera)jako źródło dźwięku
 • Gniazdo do podłączenia magnetofonu (szt. 2) jako medium zapisujace dźwięk
 • Gniazdo do podłączenia PC (komputer) jako medium zapisujace dźwięk

 • Parametry elektryczne

 • Zasilanie - 235V/1A (dołączony przewód ochronny)
 • zabezpieczenie - bezp. topikowy 1A
 • szum / sygnał - 80dB
 • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe każdego kanału
 • zabezpieczenie przeciw przepięciowe każdego kanału

 • powrót do produkty

  Copyright © Zubek Electronics