Oferta

NetAlarm

Dzięki temu programowi już nigdy nie zapomnisz naładować telefonu i nie przegapisz ważnego telefonu z powodu braku zasięgu. Ustrzeże cię on również przed przypadkowym naciskaniem klawiszy np. w kieszeni.

Program realizuje trzy funkcje:

Parametry wszystkich funkcji można ustawić niezależnie dla każdego profilu, dzięki temu program inaczej zachowuje się w czasie spotkania (profil milczy) i w samochodzie (profil na zewnątrz). Funkcja blokady klawiatury automatycznie się dezaktywuje w czasie ładowania co ułatwia używanie telefonu w samochodzie lub w biurze. Alarm może być sygnalizowany dowolnym dźwiękiem lub za pomocą wibracji (można definiować ilość i czas trwania wibracji). Program automatycznie uruchamia się po włączeniu telefonu, został również wyposażony w mechanizm "watchdog", który "pilnuje" aby nic nie zakłóciło jego pracy.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o możliwościach poszczególnych funkcji wraz z przykładowymi zrzutami z ekranu telefonu.

Alarm rozładowania akumulatora

Alarm włącza się, gdy poziom rozładowania baterii osiągnie określoną ilość kresek na wyświetlaczu (Bat. Alarm Level). Alarm można odłożyć (Later), wyciszyć (Silent) lub wyłączyć (Stop). Po wyłączeniu alarm aktywuje się po całkowitym naładowaniu baterii.

Dla alarmu akumulatora można zdefiniować następujące parametry:

 • alarm załączony lub wyłączony (Battery Alarm on/off)
 • czas powtarzania alarmu (Bat. repeat time)
 • opóźnienie pierwszego alarmu (Bat. alarm delay)
 • typ alarmu - dzwonek/rosnąco/jeden dzwonek/dźwięk systemowy/cisza (alarm type ringing/ascending/ring once/system sound/silent)
 • nazwa odtwarzanego dźwięku - jeśli nie wybrany dźwięk systemowy (sound file name)
 • głośność (alarm volume)
 • dźwięk systemowy (system sound)

 • poziom alarmu (alarm level)
 • załączenie podświetlania wyświetlacza (light on/off)
 • czas wibracji (vibration time)
 • ilość wibracji (vibra quantify)

Alarm braku zasięgu

Alarm pojawia się jeśli przez określony czas (alarm delay) telefon jest poza zasięgiem sieci. Po pojawieniu się alarmu możemy wyciszyć dźwięk (Silent) a następnie do wyłączyć (Stop). Po wyłączeniu alarmu zostanie on ponownie uaktywniony, gdy poziom odbierany przekroczy określoną wartość (turn on level).Parametry są analogiczne do parametrów alarmu baterii.

Automatyczna blokada klawiatury

Funkcja załącza klawiaturę po określonym czasie braku aktywności użytkownika. Jeśli włączone jest ładowanie akumulatora funkcja automatycznie zostaje wyłączona.
Dla każdego profilu można zmieniać dwa parametry tej funkcji:

 • włączenie/wyłączenie funkcji (Auto Lock on/off)
 • czas po którym blokada zostaje załączona (Auto Lock Time)


NetAlarm Light

Program NetAlarm Light jest darmową wersją programu NetAlarm. Wersja Light nie sygnalizuje alarmów dźwiękiem i wibracjami, mimo że w aplikacji odpowiednie parametry są dostępne. Funkcja Auto Lock działa tak samo w wersji komercyjnej.