Projekt Audiometr

Audiometria jest jednym z podstawowych badań wykorzystywanych w diagnozowaniu chorób słuchu. Badanie to nie jest kosztowne (kilkadziesiąt złotych), jednak jego poprawne przeprowadzenie wymaga od badanej osoby pewnej "wprawy". Problemy z prawidłowym przeprowadzeniem tego badania szczególnie są widoczne u dzieci, które nie potrafią usłyszeć "czystych" tonów stosowanych w czasie badań, ponieważ wcześniej nie spotkały się z takimi dźwiękami. Również w przypadku osób dorosłych badanie to wymaga pewnej praktyki i oswojenia się z zasadą jego przeprowadzania. Czasami możliwość wcześniejszego "potrenowania" pozwala na polepszenie wyniku nawet o kilkanaście decybeli, co może przesądzić o pozytywnym lub negatywnym wyniku.

Aby uniknąć takich sytuacji najlepszym rozwiązaniem było by umożliwienie wielokrotnego wykonywania takiego badania w domu. Niestety profesjonalny sprzęt do badań audiometrycznych jest bardzo drogi (kilka tysięcy złotych), dlatego idealnym rozwiązaniem wydaje się być wykorzystanie do tego celu komputera, do którego dostęp ma praktycznie każdy pacjent. Aby było to możliwe, konieczne jest odpowiednie oprogramowanie, które pozwala na przeprowadzenie odpowiedniej procedury testowej i prezentacją uzyskanych wyników. Konieczne jest również umożliwienie wykorzystania do tego celu tanich słuchawek, co wiąże się z koniecznością wyposażenia programu w odpowiednią procedurę kalibracyjną.

Do tej pory na rynku nie było odpowiedniego oprogramowania, które pozwalałoby na takie zastosowanie komputera. Prezentowana tutaj aplikacja jest pierwszym programem, który wychodzi na przeciw temu zapotrzebowaniu. Za cenę kilku badań audiometrycznych uzyskujemy możliwość wykonywania nieograniczonej ilości badań dla siebie, rodziny i znajomych. Można ćwiczyć tyle razy, aż ucho "nauczy się" wychwytywać ledwo słyszalny dźwięk z otaczającego szumu. Przy okazji można porównać słuch z kolegami/koleżankami lub pokusić się o eksperyment wykonania pomiarów przed narażeniem na hałas/glośne dźwięki i po nim. Może taki eksperyment przekona niektórych miłośników słuchania głośnej muzyki do jej ściszenia ;-)

Aby umożliwić zapoznanie się z możliwościami programu, udostępniono darmową wersję demonstracyjna tej aplikacji. Można również zapoznać się z zaprezentowanym opisem jego działania.


Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami programu, oraz do zakupu jego pełnej wersji.

Zubek Electronics
Audiometr Project

 


 

[ Strona Główna | Opis | Linki | Pobranie | Zakup | Kontakt | English Version| NetAlarm ]

 

Copyright © Zubek Electronics