Audiometr

Aplikacja Audiometr służy do oceny sprawności słuchu osoby badanej. Dzięki niej, bez drogich przyrządów, w warunkach domowych można ocenić sprawność narządu słuchu. Zastosowanie oryginalnej metody wzorcowania pozwala na rejestrowanie progów słyszalności w postaci wykresów (audiogramów - krzywych przewodnictwa) oraz wnioskowania z ich przebiegu o uszkodzeniach lub chorobach narządu słuchu. Aplikacja umożliwia również przygotowanie się do przeprowadzenia testów słuchu niezbędnych przy zdobywaniu różnych uprawnień.

Dzięki przejrzystej prezentacji wyników pomiaru w prosty sposób można porównać wyniki dla kilku osób lub dla tej samej osoby wykonywane w różnych warunkach. Wyniki można prezentować w skali bezwzględnej lub w odniesieniu do stworzonego na podstawie kilku wyników poziomu odniesienia

Dzięki specjalnemu formularzowi możemy na bieżąco obserwować wyniki w czasie pomiaru. Każdy pomiar można uzupełnić dane testowanej osoby oraz dodatkowe uwagi. W każdej chwili można wstrzymać pomiar lub powtórzyć go dla ostatniej częstotliwości

Program pozwala na dostosowanie sposobu i parametrów pomiaru do indywidualnych potrzeb. Dzięki zastosowania w czasie testów malejącego natężenia dźwięku o wiele łatwiej przeprowadzić test osobie nieprzyzwyczajonej do konieczności "wychwytywania" bardzo cichego dźwięku. Zmniejszenie ilości częstotliwości testowych pozwala na wykonanie testu dla osób, które mają problemy z koncentracją uwagi, np. dla dzieci. Wykonanie testów obydwu uszu za pomocą tej samej słuchawki pozwala uniknąć błędów, które mogą się pojawić w tańszych modelach słuchawek (inna charakterystyka słuchawki lewej i prawej).

Innym ciekawym rozwiązaniem jest procedura kalibracji, która pozwala na dostosowanie parametrów do różnych kart dźwiękowych i słuchawek. Kalibrację możemy przeprowadzać dla kilku częstotliwości, co jest ważne dla osób, które dla jakiegoś zakresu częstotliwości gorzej słyszą.

Wyniki można zapisywać do plików lub wydrukować. Otrzymane wyniki można porównywać z wynikami innych osób.

Zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną programu oraz do zakupu pełnej wersji programu w trybie online, pozwalającym na dokonanie płatności i otrzymanie programu w ciągu kilku minut od podjęcia decyzji o zakupie.

 


 

[ Strona Główna | Opis | Linki | Pobranie | Zakup | Kontakt | English Version| NetAlarm ]

 

Copyright © Zubek Electronics